Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALUMAX

Πιστοποιήσεις

 

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας μας είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 9001: 2008

Επιπλέον, το σύστημα ελέγχων της παραγωγής μας είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ 1090-3.

Η Alumax διαθέτει πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία της διέλασης των κραμάτων αλουμινίου και στις διαδικασίες ανάπτυξης συναφών προϊόντων και στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών απαιτητικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας υποστηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τα ημιέτοιμα ή/και τελικά προϊόντα τους από αλουμίνιο και βρίσκει εξειδικευμένες λύσεις για την παραγωγή και την ολοκλήρωσή τους.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν τους τομείς των αρχιτεκτονικών έργων και των κατασκευών, την βιομηχανία φωτιστικών (LED), των ενεργειακών συστημάτων και PV, αλλά και γενικότερα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου το αλουμίνιο αποτελεί βασικό συστατικό του τελικού ή/και ημιέτοιμου προϊόντος.

Συγκεκριμένα, προσφέρουμε στους πελάτες μας όλη τη βοήθεια που χρειάζονται στο στάδιο του σχεδιασμού ειδικών προϊόντων διέλασης αλουμινίου και παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις για την διέλαση, την επιφανειακή επεξεργασία, την μηχανική κατεργασία, την συναρμολόγηση και τέλος την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των προϊόντων τους.

Αναλυτικότερα τα οφέλη που θα αποκομίσετε από την συνεργασία σας μαζί μας ήδη από τη φάση του σχεδιασμού είναι:

 • Το χαμηλότερο δυνατό κόστος παραγωγής του προϊόντος και το σταθερό επίπεδο ποιότητας.
 • Τα λιγότερα δυνατά κομμάτια που συνθέτουν το τελικό προϊόν σας.
 • Η καλύτερη λειτουργικότητα και εμφάνιση του τελικού προϊόντος σας.
 • Η απλοποίηση των σταδίων που ακολουθούν την διέλαση του προϊόντος (κοπή, μηχανική κατεργασία και συναρμολόγηση) και η συνεπαγόμενη μείωση κόστους.
 • Αρχιτεκτονικός και κατασκευαστικός
 • Βιομηχανία φωτιστικών (LED)
 • Ενεργειακά συστήματα και PV
 • Κατασκευή μηχανημάτων & συσκευών
 • Τεχνικές συμβουλές και υποστήριξη στην ανάπτυξη των προϊόντων σας
 • Κάλυψη των αναγκών σας σε προφίλ διέλασης ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων
 • Μηχανικές κατεργασίες και συναρμολόγηση
 • Τεχνολογικό know-how και μακρόχρονη εμπειρία
 • Παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων
 • Ταχύτατη ανταπόκριση
 • Συνέπεια και σταθερά υψηλό επίπεδο ποιότητας
 • Χαμηλά κόστη παραγωγής