ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εστίαση στον Πελάτη

Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν την ποιότητα, ξεκινούν από  και τελειώνουν στον πελάτη.  Οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών, είναι τα εισερχόμενα των διεργασιών για την υλοποίηση του προϊόντος.
Βεβαιωνόμαστε ότι οι απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας προσδιορίζονται, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε κανονιστικών απαιτήσεων και ότι οι απαραίτητοι πόροι είναι διαθέσιμοι.

Εργαζόμενοι

Η διοίκηση καλλιεργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την συνεργασία και το πνεύμα ομαδικότητας και όπου όλοι οι εργαζόμενοι εμπλέκονται στην επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών μας και των στόχων της εταιρείας.

Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστικό μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας. Οι πόροι μας χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, ώστε λιγότερες πρώτες ύλες να λαμβάνονται από το περιβάλλον.

Τεχνολογία

Προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες.
Επενδύουμε σε καινοτόμα συστήματα και βελτιώνουμε διαρκώς τις τεχνικές κατεργασίας των προϊόντων.