ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Η Αlumax έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, έτσι ώστε να:

  • Επιτυγχάνει τους στόχους και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής,
  • Επιδεικνύει τη δυνατότητα της εταιρείας να παράγει προϊόντα, που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των πελατών και τις κανονιστικές απαιτήσεις,
  • Βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών της.
Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας μας είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 9001: 2008
Επιπλέον, το σύστημα ελέγχων της παραγωγής μας είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ 1090-3.